adw. Mateusz Boznański

Mężczyzna, 0 lat

Ostatnie posty użytkownika
adw. Mateusz Boznański

Re: wyjazd do pracy

Szanowna Pani,

na pewno będzie potrzebna zgoda męża na wyrobienie paszportu.

Natomiast sam wyjazd w mojej ocenie, może odbyć się bez jego zgody. Na pewno pojawi się jednak problem realizacji kontaktów, które de facto będą ograniczone,

Proponowałbym jednak szczerą rozmowę na ten temat z ojcem dziecka.

Zastrzegam, że nie dotyczy to sytuacji, gdy między stronami toczy się sprawa o kontakty czy miejsce zamieszkania dziecka. Wówczas wywiezeienie dziecka może powodować konsekwencje wynikające z konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dzieci.

adw. Mateusz Boznański

Re: wyjazd z dzieckiem za granicę

Witam,

zgoda rodziców obojga (chyba, że jedno z nich pozbawione jest władzy rodzicielskiej) wymagana jest wyłącznie do wyrobienia paszportu.

Taka sytuacja, jak Pani opisuje, według prawa polskiego nie może się wydarzyć.

adw. Mateusz Boznański

Re: kolejne dziecko

Szanowna Pani,

generalnie przed Sądem należy mówić prawdę. Zwłaszcza w odpowiedzi na pytania zarówno strony, jak iSądu

adw. Mateusz Boznański

Re: Adopcja za granicę.

Polskie prawo nie zabrania tzw. adopcji zagranicznych. Tym bardziej, jeśli rodzicami adopcyjnymi będą Polacy. Proszę zwrócić się do najbliższej poradni adopcyjnej. Tam udzielone zostaną wszelkie informacje.

adw. Mateusz Boznański

Re: Zastraszanie małoletniej

Witam,

istnieje przestępstwo składania gróźb karalnych. Proszę udać się na najbliższą jednostkę Policji i opowiedzieć o zdarzeniu i groźbach

adw. Mateusz Boznański

Re: alimenty na wnukow

Zgodnie z treścią art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Innymi słowy, najpierw wyrok alimentacyjny na rodzica, a w wypadku braku skutecznej egzekucji, dopiero powództwo przeciwko dziadkom

adw. Mateusz Boznański

Re: prywatne długi wspólne po małżeństwie?

Witam

1/ jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności (zawarciem małżeństwa) wierzyciel może żądać zaspokojenia (czyli egzekucji) z majątku osobistego dłużnika (czyli tego co nie wchodzi w skład majątku wspólnego, w tym nabytego przed małżeńśtwem, z wynagrodzenia dłużnika za pracę lub dochodów z innej dzialności zarobkowej - do Pani i do wspólnego majątku egzekucji prowadzić nie można.

2/ Tak, będzie miało wpływ na Pani zdolność kredytową, czy Pani przyszły mąż ma zadłużenie w innych bankach. Tak naprawdę zależy to od polityki kredytowej banku

adw. Mateusz Boznański

Re: Podwójne obywatelstwo

Tak, oczywiście - PESEL nie ma nic wspólnego z zameldowaniem, a zameldowanie z obywatelstwem.

adw. Mateusz Boznański

Re: Podwójne obywatelstwo

Szanowne Panie,

załatwienie PESELu dla polskiego obywatela - czyli osoby, która ma przodków o polskim obywatelstwie - może być załatwione w każdej chwili. Nie ma żadnych ograniczeń.

Nie wypowiadam się jednak co do prawa innych państw. Wiem, że w Danii był okres, a może dalej tak jest ?, w którym by uzyskać obywatelstwo duńskie, należało się zrzec obywatelstwa dotychczasowego.

Jeśli taka sytuacja nastąpiła - wówczas dziecko takiej osoby obywatelem polskim nie będzie.

Jeśli nie, po prostu przy okazji - z duńskim, norweskim, hiszpańskim i każdym innym aktem urodzenia przetłumaczonym przez tłumacza przysięgłego, proszę zgłosić sie do polskiego USC - udzielą informacji w każdym USC, gdzie dokładnie się zgłosić, wciągną akt do polskich ksiąg stanu cywilnego i wyrobią PESEL

adw. Mateusz Boznański

Re: Podwójne obywatelstwo

Tak oczywiście uzyska Pani dla dziecka nr pesel, ale to załatwi Pani podczas pobytu w Polsce w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla Pani miejsca zamieszkania.

Akt urodzenia zostanie umiejscowiony w Polsce (to znaczy zapisany także w polskich aktach stanu cywilnego) i nadany numer PESEL

adw. Mateusz Boznański

Re: Podwójne obywatelstwo

Szanowna Pani,

jest Pani obywatelką Polski i w związku z tym Pani dzieci są również obywatelami Polski. Nie trzeba nic specjalnie nadawać. Może Pani wyrobic po prostu polski paszport dziecku (oczywiście za zgodą ojca, ale to wynika z przepisów nie mających żadnego związku z obywatelstwem.

adw. Mateusz Boznański

Re: Zasądzenie alimentów

Szanowna Pani,
czy jest Pani pewna, że jest Pani upoważniona do zadawania pytań w imieniu osoby trzeciej, którą dość dokładnie Pani opisuje ?

Proszę, aby pytania kierowane do mnie kierowane były przez osoby bezpośrednio zainteresowane.

adw. Mateusz Boznański

Re: nazwisko dziecka

Witam,

proszę o umieszczanie nowych pytań w nowych wątkach.

Odnosząc się do Pani pytania, w mojej ocenie zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, zgodnie z treścią art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1414), w szczególności gdy dotyczą zmiany:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka

2) na imię lub nazwisko używane - dotyczy to artystów występujących dotychczas pod pseudonimem,

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada

Z tego co Pani pisze ojciec dziecka nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, a nie wyraża zgody - nawet gdyby zachodziły wskazane wyżej przesłanki do zmiany nazwiska - na zmianę nazwiska dziecka, zachodzić będzie konieczność wszczęcia, zgodnie z treścią art. 97§ 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sprawy sądowej.

Wydaje mi się, że zmiana nazwiska dziecka nie jest łatwa i chyba nie do końca dziecku z wielu względów potrzebna. Przyznam, że w swojej praktyce nie spotkałem się z taką zmianą

adw. Mateusz Boznański

Re: prawny opiekun

Szanowna Pani,

wydaje mi się, że na tak krótki okres czasu decyduje po prostu zdrowy rozsądek, gdyby coś się stalo, Pani idzie do lekarza i lekarz i tak przyjmie dziecko.

adw. Mateusz Boznański

Re: Uniewaznienie związku małżenskiego

Szanowna Pani,

sposób zawarcia związku małżeńskiego - przed urzędnikiem USC czy w kościele tzw. ślub konkordatowy - nie ma żadnego znaczenia dla rozwodu.

Do uzyskania rozwodu niezbędne jest udowodnienie, że trzy podstawowe więzi małżeńskiego - fizyczna (seks), uczuciowa (miłość między małżonkami) i gospodarcza (wspólne gospodarstwo domowe) zostały zerwane i że zerwanie więzi ma charakter zupełny i trwały, to znaczy, że nie widoków na powrót do zgodnego pożycia. Z tymże, z uwagi na specyfikę polską, wspólne zamieszkiwanie nie oznacza wcale, że małżeństwo nie zostanie rozwiązane.

Co do stwierdzenia nieważności małżeństwa według przepisów prawa kanonicznego nie wypowiadam się, bo się na tym nie znam.

Z punktu widzenia prawa polskiego to nie ma żadnego znaczenia, jeszcze raz podkreślam.

Istnieje oczywiście instytucja unieważnienia małżeństwa według prawa polskiego, ale nie ma to żandeo związku z prawem kanonicznym i stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach.

Rozwód przeprowadza się przed Sądem Okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.

adw. Mateusz Boznański

Re: prawny opiekun

Szanowna Pani,

według mnie nie można powierzyć nikomu wykonywania władzy rodzicielskiej w inny sposób niż orzeczeniem Sądu.

Według polskiego prawa należałoby złożyć wniosek o zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej i powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej Pani jako rodzinie zastępczej.

Odbywa się to jednak wszystko pod nadzorem Sądu.

W mojej ocenie można to przeprowadzić przed Sądem w Polsce, bo wszyscy mają polskie obywatelstwo.

Dziecko może być czasowo zameldowane u rodziców, to nie ma większego znaczenia.

Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące NFZ. Najlepiej dzwonić do NFZ, tam odpowiedzą na Pani pytania.

Generalnie odpowiedź brzmi: bez Sądu nie da się formalnie powierzyć opieki innej osobie niż rodzice.

adw. Mateusz Boznański

Re: Trudna sytuacja

Szanowna Pani,

pozew o ustalenie ojcostwa składa się w sądzie miejsca zamieszkania dziecka. W JEDNEJ sprawie sąd orzeka, czy dany mężczyzny jest ojcem dziecka, a jeśli tak orzeka jednocześnie o alimentach i o władzy rodzicielskiej - przy czym zasadą jest, że pozbawia władzy rodzicielskiej przy ustalaniu sądowym ojcostwa. Wynika to z przekonania, że gdyby ojciec dziecka interesował się dzieckiem, po prostu uznałby dziecko w USC.

Pozew jest wolny od opłat. Należy przedstawić świadków, któzy potwierdzą, że w okresie koncepcyjnym (czyli w czasie, kiedy matka zaszła w ciążę) domniemany ojciec współżył z matką dziecka. Sąd oczywiście zarządzi badania DNA, które z reguły zaliczkowo opłacane są przez Sąd. Jeśli okaże się, że pozwany jest ojcem dziecka Sąd zasądzi wydatek na te badania od ojca.

sprawa jest prosta, ale oczywiście skorzystanie z pomocy adwokata/radcy prawnego jest sensowne

adw. Mateusz Boznański

Re: Świadczenie rodzinne

Szanowna Pani, jeśli ojciec uznał dziecko, wydaje mi się, że dodatek nie przysługuje.

Proszę złożyć pozew o alimenty w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Sprawa o alimenty jest bez opłat. W każdym sądzie znajdzie Pani druki do wypełnienia z treścią pozwu o alimenty.

adw. Mateusz Boznański

Re: Skomplikowana sprawa o podział majątku

Nie mam pojęcia, kiedy i kto organizuje takie dni w Pani miejscu zamieszkania. Mając jednak na uwadze, że sprawa dotyczy nieruchomości, o konkretnej, a nie symbolicznej, wartości, proszę rozważyć powierzenie sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu.

adw. Mateusz Boznański

Re: sprawa o uregulowanie kontaktu z dzieckiem

Szanowna Pani,

w tego typu sprawach, zwłaszcza jeśli dziecko jest tak małe, z reguły przez Sąd są powoływani biegli, nawet jeśli strony takiego wniosku nie zgłoszą.

Jeśli sąd jeszcze ich nie powołał, należy zgłosić wniosek o badanie przez biegłych psychologów, na okoliczność czy dziecko może spędząc poza domem noce i czy jest więź emocjonalna między ojcem a dzieckiem.

Proszę też przedtstwić sądowi listę świadków, którzy potwierdzą, że ojciec nie kontaktuje się z dzieckiem przez ostatnich kilka, kilkanaście miesięcy.

adw. Mateusz Boznański

Re: odrzucenie spadku po ojcu

Szanowna Pani,

oczywiście może Pani mąż odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od dnia zgonu. Trudno jednak rozmawiać na temat tego, czy ma to sens, nie znając szczegółów. Trzeba się zastanowić czy jest sens odrzucać spadek, bo rzeczywiście jest tak, że spadek przechodzi na dalszych spadkobierców, a przy dzieciach małoletnich potrzebna jest zgoda sądu.

Proszę rozważyć kontakt z adwokatem/radcą prawnym, któremu mąź udzieli pełnomocnictwa, a który będzie prowadził sprawę w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego i będzie reprezentował Pani mężą, nawet jeśli mieszkacie w Belgii.

adw. Mateusz Boznański

Re: grożenie śmiercią

Szanowna Pani,

zgodnie z treścią art. 190 par 1 kodeksu karnego, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub osobynajbliższej, jeżeli groźba wzbudza uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, popełnia przestępstwo.

Proszę zgłosić przestępstwo na policji, jeśli rzeczywiście się Pani obawia. SMSy są jak najbardziej dowodem.

adw. Mateusz Boznański

Re: Skomplikowana sprawa o podział majątku

Szanowna Pani,

sprawa nie jest skomplikowana, lecz bardzo prosta, a racje ma Pani matka.

Jest 3 współwłascicieli, którzy nabyli swoje udzialy poprzez spadek do rzeczy wspólnej. We wlasciwym sądzie dla miejsca polozenia rzeczy zakłada sie sprawe o dział spadku, podczas któej sąd decyduje jak sie dzieli spadek.

Jeśli się da przy nieruchomoscia gruntowych nie ma przeszkod, by podzielic na 3 części grunt i każdy ma odrębna dzialkę. Jeśli się nie da podzielic na równe części, sad zasądza od tej osoby, która dostaje więcej spłatę na rzecz tje osoby, kótra dostaje mniej. Postanowienie Sądu zastepuje zgode drugiej osoby.

Proponuje zająć sie sprawą jak najszybciej, albowiem racje ma Pani, że jesli nikt się tym nie będzie zjamowal ziemia, gospodarstwo sie zmarnuje.

adw. Mateusz Boznański

Re: Czy można zmienić testament...?

Szanowna Pani,

nie ma sprawy o zaprzeczenie testamentu, jest sprawa o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu, podczas której to sprawy mozna podważać testament, jeśli spadkobiercy ustawowi - czyli ci, którzy dziedziczyliby gdyby testamentu nie bylo - uważają, że testamennt z rożnych przyczyn jest nieważny.

Nie bardzo rozumiem, czemu Pani mialaby komus zakladac sprawe o eksmisję?

Powtarzam jeszcze raz, jeżeli sprawa o stwierdzenie nabycia spadku jeszcze sie nie odbyla, koniecznie musi się Pani skontaktować z radcą prawnym albo adwokatem, który Pani udzieli wyczerpującej porady prawnej. Tego nie da sie zrobic na forum, gdzie mozna tylko ogolnie odpowiedziec na pytania.

adw. Mateusz Boznański

Re: Pozbawienie praw rodzicielskich

Też nie bardzo, jeśli dziecko ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech. Chyba, że dziecko ma stałe miejsce zamieszkania (potwierdzone np. meldunkiem) także w Polsce.

Jeśli dziecko ma już ukończone 13 lat - będzie potrzebna zgoda dziecka. Jeżeli nie ma 13 lat, sąd może je wysłuchać, jeżeli ma już orientacje co do swojej sytuacji.

Przyznam, że jest to bardzo trudna sprawa - wszystki przypadki , które znam dotyczyły dzieci, które dopiero po adopcji przed polskim sądem wyjeżdżały zagranicę.

adw. Mateusz Boznański

Re: Pozbawienie praw rodzicielskich

Szanowna Pani,

jeśli ojciec jest pozbawiony władzy rodzicielskiej postępowanie może toczyć się . Ale i tak będzie on brał udział w postępowaniu. Jesli zgodzi się na adopcję, sprawa będzie w miarę prosta. Jesli nie, decyzje będzie podejmował Sąd.

Na pewno udział adwokata/radcy prawnego będzie niezbędny, jeśli ojciec nie wyrazi zgody na adopcje dziecka.

adw. Mateusz Boznański

Re: Pozbawienie praw rodzicielskich

Bez zgody ojca nie zmieni Pani nazwiska dziecku.

Nie bardzo przyznam rozumiem, czy ojciec jest pozbawiony władzy rodzicielskiej czy nie ma pełnej władzy ?

Czy Pani mąż jest obywatelem Polski czy Niemiec ? Z uwagi na transgraniczny charakter sprawy, raczej powinna się Pani skonsultować z adwokatem, który zajmuje się sprawami polskimi i niemieckimi .

adw. Mateusz Boznański

Re: Czy można zmienić testament...?

Każdy testament można teoretycznie "podważyć", ale robi się to w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli sprawa sądowa się zakończyła prawomocnie, zupełnie wyjątkowo można sprawę wszcząć na nowo. Tego Pani nie pisze, czy sprawa toczyła się.

Zameldowanie to nie jest prawo do zamieszkiwania, tylko administracyjne potwierdzenie pobytu w danym miejscu.

adw. Mateusz Boznański

Re: co mi grozi gdy...

Witam,

wszystko zależy, jak uregulowane są Państwa stosunki co do opieki nad dzieckiem. Czy jesteście po rozwodzie, kto sprawuje władze rodzicielską.

Jesli nie jest to uregulowane, w razie sporou dziecko zostanie odesłane do ostatniego miejsca wspólnego pobytu, gdzie sąd będzie decydował o miejscu zamieszkania dziecka.

Napewno będzie przemawiać przeciwko Pani, jeśli bez zgody ojca zostanie Pani zagranicą.

adw. Mateusz Boznański

Re: nazwisko dziecka

Witam,

nie ma reguły, jako pierwszy człon nazwiska może być nazwisko matki albo ojca.

Nie można skracać według prawa polskiego nazwisk. Jeśli są dwa nazwiska, muszą byc używane dwa nazwiska.

adw. Mateusz Boznański

Re: :)

Szanowna Pani,

wydaje mi się, że myli Pani spadek z prawem do zachowku. Zacdhowek to jest zabezpieczenie dla dzieci, wnuków itd oraz dla współmałżonka spadkodawcy pominiętych w testamencie.

Jeżeli spadkobierca jest powołany w testamencie do całości spadku, osoby uprawnione do spadku z ustawy - czyli wymienione w kodeksie cywilnym - muszą być wezwane na rozprawę, ale sąd stwierdza, że spadek nabywa osoba wymieniona w testamecie, jeśli testament jest ważny.

Takie osoby mają prawo do zachowku. Roszczenie o zachowek (czyli o zapłatę równowartości udziału spadkowego, jaki przypadł by takiej osoby, gdyby było dziedziczenie testamentow) wygasa po 3 latach od dnia uprawomcnienia postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku.

Z uwagi na skomplikowaną materię i doniosłość sprawy, doradzam kontakt z adwokatem/radcą prawnym bezpośrednio.

adw. Mateusz Boznański

Re: :)

Nie odpowiem na drugie pytanie, bo nie znam umowy.

Musi Pani założyć sprawę spadkową, co do terminu złożenia oświadczenia, że nabyła Pani własność na drodze spadkowej, ma Pani na to 6 miesięcy od daty prawomocnego postanowienia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

Art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 06.06.2009

1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Oczywiście pozostali zstępni (dzieci, wnuki) babci mogą zażądać od Pani zachowku, skoro był testament. Mają na to 3 lata, od dnia , kiedy uprawomocni się postanowienie spadkowe.

adw. Mateusz Boznański

Re: :)

Przy czym moja odpowiedź dotyczy WYŁĄCZNIE założenia, że otrzymała Pani nieruchomość aktem notarialnym darowizny.

Jeśli natomiast sporządzony został aktem notarialnym testament, trzeba założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku.

Tego Pani nie napisała wprost.

adw. Mateusz Boznański

Re: :)

Jeśli babcia za życia darowała Pani mieszkanie aktem notarialnym, kwestie podatku od spadków i darowizn zostały rozstrzygnięte w tym akcie notarialnym. Jest Pani właścicielką mieszkania od daty nabycia własności, czyli od aktu darowizny

adw. Mateusz Boznański

Re: :)

Jeśli babcia za życia darowała Pani mieszkanie aktem notarialnym, kwestie podatku od spadków i darowizn zostały rozstrzygnięte w tym akcie notarialnym. Jest Pani właścicielką mieszkania od daty nabycia własności, czyli od aktu darowizny.

Zachowek i rozliczenie darowizn dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy sporządzany jest testament. Jeśli nie ma testamentu, nie ma również zachowku.

Natomiast istnieje konieczność zaliczenia na tzw. schedę spadkową darowizny dokonanej za życia spadkobiercy, jeżeli dział spadku będzie dokonywany między małżonkiem i zstępnymi (dzieci, wnuki, prawnuki) albo samymi zstępnymi.

Z tymże, jeżeli spadkobierca otrzymał od spadkodawcy darowiznę, której wartość była wyższa niż wartość schedy spadkowej, nie jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki, jednocześnie jednak nie jest w związku z powyższym upoważniony do dochodzenia udziału przy dziale spadku.

Czyli jeśli mieszkanie jest warte więcej, niż cały spadek, Pani nie musi nic nikomu zwracać, ale nie będzie Pani brała udziału w dziale spadku (czyli innych rzeczy niż mieszkanie).

adw. Mateusz Boznański

Re: Zmiana nazwiska dziecka

Witam, jeśli ojciec dziecka rzeczywiście wyraża zgodę na zmianę nazwiska, sprawę należy załatwić w urzędzie stanu cywilnego, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

Jeśli dziecko ma powyżej 13 lat, musi także ono wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.

Zmienia się również akta stanu cywilnego i w aktach pzoostaje wzmianka o zmianie, ale nowe odpisy akt będą wydawane z nowym nazwiskiem.

Proszę udać się do Pani urzędu stanu cywilnego, tam wszystko zostanie wyjaśnione.

adw. Mateusz Boznański

Re: Jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinengo z tytułu urodzenia się dziecka

W mojej ocenie, nie jest prawidłowe żądanie zaświadczeń z roku 2009.

Zgodnie z treścią przepisu art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

A zatem zaświadczenia za rok 2010, niezależnie czy byliście ze sobą, są wymagane ustawą, ale wcześniejsze nie.

adw. Mateusz Boznański

Re: opcja

Nie bardzo rozumiem, co Pani ma na myśli.

Jeśli strony są przed rozwodem, jak najbardziej mogą się porozumieć - samemu czy z pomoca adwokatów, a następnie wszystkie punkty porozumienia przedstawić sądowi, który wciągnie ustalenia do wyroku rozwodowego.

Jeśli strony nie są małżeństwem (nigdy nie były bądź są po rozwodzie) ustalenia co do alimentów mogą być czynione przed notariuszem, co do praw rodzicielskich i opieki nad dziećmi tylko przed Sądem.

Można oczywiśce jednak dogadać się, założyć sprawę i ustalenia wprowadzić do ugody sądowej. Ugoda zawarta przed Sądem ma moc wyroku sądowego.

adw. Mateusz Boznański

Re: kontakty ojca z dzieckiem przebywajacym za granica

Czy ojciec dziecka i córka posiadają obywatelstwo polskie ?

Jeśli tak, sprawa może toczyć się przed sądem polskim i bez znaczenia jest obywatelstwo niemieckie, w Polsce, jeśli ktoś ma obywatelstwo polskie, zawsze będzie traktowany jako obywatel Polski.

Tak dziecko oczywiście według polskiego prawa ma prawo odmawaić kontaktu z ojcem.

Jednakże na Pani miejscu skonatkowałbym się z adwokatem z miejscowości, gdzie toczy się sprawa, tak by ktoś pilnował tego procesu.