Dziś pytanie - dziś odpowiedź

jaki termin dostarczenia L4 do ZUSu?

~ida

~ida

Mam pytanko- ile mam dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego do ZUSu jesli mam własną działalność? I czy jeśli mam zwolnienie na opiekę nad synkiem to czy w godzinach kiedy z małym jest mąż mogę dostarczyć druczek osobiście, czy może to być źle odebrane przez urzędników ZUS (bo skoro mam mozliwość jeździc po urzedach to moge tez pracowac i nie jest mi potrzebne zwolnienie ??)

Odpowiedzi znajdują się poniżej

~patusia23

~patusia23

Bez względu na to, kto jest płatnikiem składek, zgodnie z art. 62. ust. 1 ustawy zasiłkowej*, każde zwolnienie lekarskie należy dostarczyć najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania tego zwolnienia. Zwolnienie dostarcza się płatnikowi zasiłków. W przypadku osób, które są uprawnione do zasiłków po ustaniu ubezpieczenia, zasiłki wypłaca ZUS (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy).

Należy wiedzieć, iż niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25 % wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (art. 62. ust. 3 ustawy).

Zwolnienie lekarskie można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą poleconą, w takim przypadku datą dostarczenia zwolnienia lekarskiego będzie data nadania listu w placówce pocztowej (art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego).

*ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw nr 77 z 2010 poz. 512)